OPSIES BY LYFRENTES Daar

Vir die beleggers met 'n nulverdraagsaamheid vir risiko en hoop om deurlopende inkomste te verdien, is die poskantoor se maandelikse inkomsterekeningskema een van die beste beskikbare opsies. Dit is ook belasbaar en lewer geen belastingvoordele nie. Die ekwiteitskomponent maak dit egter moeilik om gereelde dividende te verkry as gevolg van die feit dat dividende slegs op winste betaal word, en ... Vir selfbesoldigend benodig ons ook die bewys van die bestaan van u besigheid, bv. geouditeerde finansiële state of belastingaanslae en opgawes, kwitansies of beëdigde verklarings van persone met wie besigheid gedoen is. 'n Afskrif van u identiteitsdokument. Afskrifte van mediese sertifikate wat u siekteverloftydperk aandui sowel as mediese verslae waarmee u medies ontslaan is. Verslag deur ... Opsies vir leners. In kort is daar twee soorte leners. Die eerste groep is individue wat grond of ’n ander bate besit, en die bate as sekuriteit vir die veelening wil gebruik. Let daarop dat eiendom en selfs die aansoeker se eie vee in sekere gevalle as sekuriteit gebruik kan word. Dit behoort ’n redelike eenvoudige proses te wees. Aan die ander kant is daar mense wat nie bates op hul naam ... Seksie A : Algemene Inligting Seksie B : Die Produkreeks ... - Sanlam Inkomste-opsies by aftrede: Dit is belangrik dat jy verstaan wat die impak van die inkomste-opsie wat jy kies op jou inkomste na aftrede gaan wees.. Gewaarborgde lyfrente. Gewaarborgde lyfrente bied ’n gewaarborgde lewenslange inkomste. ’n Tweede versekerde, byvoorbeeld ’n gade, kan by uitname bygevoeg word en die inkomste is dan betaalbaar tot by die dood van die langslewende versekerde.

[index] [646] [641] [7443] [673] [326] [3139] [7500] [1968] [5341] [3533]

#